Om MIKA - diakonal samverkan Karlshamn

MIKA är en allmännyttig ideell förening med uppdrag att utifrån en människosyn med Jesus Kristus som förebild och källa till kraft och inspiration, skapa intresse och förutsättningar för ett socialt och diakonalt arbete för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer. 

Föreningen MIKA bildades 2017-09-25. Huvudmän för MIKA är kyrkor och trossamfund anslutna till Sveriges Kristna råd och verksamma i Karlshamns kommun. Dessa beslutar om och står bakom MIKA:s målsättning och stadgar.  

När ni besöker MIKA möter ni oftast dessa damer som även förstärks av resursteamet

Anneli, Ann-Helene och Ann-Marie
Anneli, Ann-Helene och Ann-Marie

Styrelse

Ordförande: Sara Öström, Vice ordförande: Stanley Karlman, Kassör, Roger Sellrup, Övriga ledamöter: , Eva Granath, Helen Teglund och Jenny Lindholm.

Resursteamet MIKA

Resurser: Aina Runsten, Berno Runsten, Jenny Lindholm, Helen Teglund, Anneli Väpnare, Birgitta Arbourelius, Patrik Bratt, Stanley Karlman

MIKA:s värdegrund

Att genom en människosyn med Jesus Kristus som förebild, källa, kraft och inspiration möta och stötta människor i utsatta livssituationer.

Dagens ros - i BLT och Sydöstran

...för väldigt bra personal på Mika i Karlshamn. Så trevliga och tillmötesgående på alla sätt och vis. Speciellt vill jag tacka Anne-Lie Einarsson för allt som hon har gjort för oss.
                      - Toril Breistöl