Aktiviteter
 Våra verksamheter är stängda tillsvidare

Under tiden vi håller MIKA:s verksamhet stängda: 
Tisdag den 31 mars kl 13.00 samlas vi utanför MIKA för att promenera. Innan promenaden ges utförligare restriktoner gällande smittorisk. Ta på er kläder efter väder! Kaffe o kaka kommer vi ta med och sitta ner och fika ute!
Promenaden sker i samverkan med Karlshamn-Trensum pastorat som även kommer hålla middagsbön måndag-fredag kl. 12.00 i Carl-Gustav kyrkan.