MIKA – diakonal samverkan Karlshamn

MIKA – diakonal samverkan i Karlshamn, vill vara ett ljus för människor som vandrar i mörker och utsatthet. Ett sammanhang för värme, gemenskap och värdighet men också en kraft till förändring och adekvat situationsanpassat stöd. Vi vill egentligen inte definiera eller mer precisera vad detta mörker kan vara; ensamhet, överbelastning mitt i livet, missbruksproblem, psykisk ohälsa, ekonomiska återvändsgränder, behov av samtal och ledning – det är bara att fylla på, lägga till eller dra ifrån. Vårt mål är att skapa en portal för kyrkans hjälpande verksamhet, vilka frågor eller bördor människor än bär på. Vi vill samla resurser och kompetens för att göra vårt bästa i tjänst för dem med allra störst behov. MIKA söker även sin plats i den större bilden av socialt nätverk; gentemot kommun, landsting och andra medaktörer. Vårt mål är att underlätta för den som söker hjälp, att kunna ge adekvat stöd, själva eller sakkunnigt hänvisa till där sådan hjälp annars finns.

Sidan är under uppbyggnad.